Znaki towarowe PEFC

Jakie znaki towarowe posiada PEFC?

PEFC posiada 3 znaki towarowe:

  • Logo PEFC
  • Skrót „PEFC”
  • Nazwa organizacji: Programme for Endorsement of Forest Certification

Przedsiębiorcy, którzy posiadają certyfikat PEFC i licencję na stosowanie logo, mogą korzystać ze znaków towarowych PEFC w celu zademonstrowania swojego zaangażowania w zrównoważoną gospodarkę leśną.

Istnieją dwie główne możliwości wykorzystania znaków towarowych PEFC:

Etykietowanie produktu – odnosi się do etykiet PEFC, które mogą być umieszczone na certyfikowanych produktach w postaci nadruków na opakowaniach, naklejek, tabliczek, itp. Promocja – odnosi się do etykiet PEFC stosowanych w celach promocyjnych na materiałach marketingowych, stronach internetowych, w katalogach, itd.

Generator etykiet

Firmy, który uzyskały licencję na stosowanie logo mogą wygenerować indywidualną etykietę na stronie internetowej PEFC. Etykiety nie muszą być weryfikowane przed zastosowaniem, jednak przestrzeganie zasad etykietowania będzie sprawdzane na corocznych audytach. Zarówno podstawowe wymagania jak i dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania logo PEFC można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://www.pefc.pl/dokumenty/uzycie-logo/243-uzycie-logo-pefc.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CERTYFIKATOWI PEFC?

  • Zagwarantowanie Klientom aktywnego wkładu w ochronę środowiska i stabilność gospodarczą

  • Otwarcie na współpracę z partnerami związanymi z łańcuchem dostaw

  • Możliwość oznakowania produktów znanymi na całym świecie symbolami

  • Perspektywy uzyskania nowych kontraktów i rozszerzenia rynku sprzedaży