Potencjalni kontrahenci

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorami Pani /Pana danych osobowych są:
  1. BMTC Poland Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000338493, NIP: 8971755892, REGON: 021053655. Dane kontaktowe: tel. +48717256073, fax +48717947011, biuro@bmtc.pl
   – Administrator – 
  2. Spółka Warringtonfire Testing and Certification Limited funkcjonująca pod marką BM TRADA, 10 Lower Grosvenor Place, London SW1W 0EN (registered office)z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe: tel.: +4401494569745.
   – Współadministrator –
 2. Przetwarzamy następujące Pani /Pana dane osobowe:
  imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane rejestrowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest potrzeba podjęcia działań na żądanie potencjalnego kontrahenta czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby będącej przedstawicielem potencjalnego kontrahenta oraz obowiązki ciążące na Administratorze i Współadministratorze wynikające z wymagań akredytacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyceny kosztów realizacji procesu certyfikacji oraz przedstawienia stosownej oferty i kontaktów związanych z niniejszą ofertą.
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora i Współadministratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do zakończenia procesu ofertowego. Po tym okresie ich przetwarzanie zostanie ograniczone do przechowywania. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło zakończenie procesu ofertowania.
 6. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak biura tłumaczeń lub firmy wspierające nas w zakresie IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
 7. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 8. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e-mailową na adres: RODO@bmtrada.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: BMTC Poland Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Wrocław, 2018-05-25