Zasady i kryteria przyznania certyfikatu FSC®

Jakie są zasady i kryteria przyznawania certyfikatu FSC®?

Jak uzyskać certyfikat FSC®?

Nadrzędnym warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie wymagań określonych w standardach FSC® i/ lub PEFC, dotyczących systemu zarządzania, sposobu produkcji i sprzedaży wyrobów które mają zostać objęte certyfikacją. Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa jest obowiązkiem organizacji, która może tego dokonać samodzielnie lub z pomocą jednostek konsultingowych.

Ponadto należy podpisać umowę z jednostką certyfikującą i umowę licencyjną FSC. Umowa na certyfikację zawiera dokładne informacje dotyczące zobowiązań jednostki certyfikującej i Klienta, a także szczegóły na temat kosztów i warunków otrzymania certyfikatu. Umowa licencyjna FSC uprawnia posiadaczy certyfikatów m. in. do stosowania znaków towarowych FSC na wyrobach i w celach promocyjnych. W umowie licencyjnej przedstawione są również podstawowe zasady stosowania znaków towarowych FSC®.

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony przez organizację chętną do uzyskania certyfikatu , jest podejście do audytu certyfikującego. W trakcie audytu, organizacja będzie oceniana pod kątem przestrzegania wymagań standardów FSC® lub PEFC. Audyt jest przeprowadzany w siedzibie firmy klienta i polega na sprawdzeniu dokumentów, bezpośredniej obserwacji i rozmowach z pracownikami. Jeśli firma zostanie oceniona pozytywnie, jednostka certyfikująca będzie mogła wydać certyfikat.

BMTC Poland Sp z o. o. delivering FSC ® certification services in association with BM TRADA.

Zapoznaj się z etapami certyfikacji FSC®/ PEFC →


Utrzymanie ważności certyfikatu FSC®

Certyfikaty FSC® i PEFC są przyznawane na okres 5 lat. Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu w tym czasie, jest podejście w każdym kolejnym roku certyfikacji do audytu nadzoru. Podobnie jak pierwszy audyt, nadzór przeprowadzany jest w siedzibie firmy Klienta i polega na sprawdzeniu zgodności funkcjonującego systemu FSC® lub PEFC z wymaganiami standardów.

Aby utrzymać certyfikat po upływie terminu ważności, należy podejść do audytu re-certyfikacyjnego. Jeśli organizacja zostanie oceniona pozytywnie, jednostka certyfikacyjna wystawi nowy certyfikat na kolejny cykl 5 lat, z tym samym numerem jaki widniał na poprzednim certyfikacie.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CERTYFIKATOWI FSC® 

  • Szanse na nowe kontrakty, poszerzenie rynku zbytu
  • Możliwość nawiązania współpracy z firmami znajdującymi się w łańcuchu dostaw
  • Możliwość etykietowania produktów rozpoznawalnymi na całym świecie znakami
  • Zapewnienie Klientów o przyczynianiu się do ochrony środowiska i stabilności gospodarczej