Certyfikat PEFC

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji PEFC

Rada PEFC (Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit założoną w 1999 r., która promuje zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację przeprowadzaną przez niezależną stronę trzecią. Organizacja PEFC dostarcza mechanizm zapewniający nabywców papierowych i drewnianych produktów,
że promują one zrównoważoną gospodarkę leśną.

PEFC jest globalną organizacją umożliwiającą ocenę i wielostronne rozpoznanie krajowych schematów certyfikacji lasów rozwijanych w procesie angażującym wielu interesariuszy.
Te krajowe schematy budują ponad- i międzyrządowe procesy promocji zrównoważonej gospodarki leśnej – stałe mechanizmy wspierane przez 149 rządów na świecie, pokrywające 85% powierzchni lasów na świecie.

PEFC zrzesza obecnie 35 niezależnych członków krajowych systemów certyfikacji lasów,
z których 23 do tej pory poddanych zostało rygorystycznemu procesowi (angażującemu publiczne konsultacje i wiedzę niezależnych ekspertów).

Certyfikacja PEFC Chain of Custody

Certyfikacja PEFC umożliwia znakowanie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna pozyskanego z zachowaniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Firmy zajmujące się gospodarką leśną, aby móc sprzedawać produkty oznaczone znakiem PEFC – muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem
lub produktami pochodnymi muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC.

Główne korzyści wynikające z certyfikacji systemu PEFC to:

  • pozyskanie nowych rynków i zwiększenie inwestycji;
  • zwiększenie konkurencyjności;
  • poprawa wizerunku firmy;
  • zwiększenie zaufania klientów;
  • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest polityka zrównoważonej gospodarki leśnej.

BMTC POLAND realizuje usługi certyfikacji PEFC we współpracy z:

BM TRADA logo

Numer posiadanej przez BM TRADA licencji to:

PEFC/16-44-002