Transfer certyfikatu PEFC

Jak dokonać transferu certyfikatu PEFC?

Proces transferu certyfikatu PEFC polega na przekazaniu odpowiedzialności za utrzymanie certyfikatu PEFC z jednej jednostki certyfikującej do innej akredytowanej jednostki. W trakcie tego procesu, certyfikat zachowuje swoją ważność. Każda organizacja posiadająca certyfikat PEFC ma prawo do dokonania transferu na dowolnym etapie cyklu certyfikacyjnego, aby wybrać najlepszą dla siebie ofertę.

 

Aby proces transferu przebiegł sprawnie, istotne jest, aby:

1. Jak najszybciej skontaktować się z nową jednostką certyfikującą w celu omówienia możliwości i warunków przeniesienia certyfikatu PEFC.

2. Wypełnić wniosek o wycenę kosztów certyfikacji, szczególnie zwracając uwagę na część dotyczącą transferu certyfikacji. Na podstawie wniosku wystawiona zostanie oferta transferu.

Wniosek o wycenę certyfikacji można uzyskać kontaktując się z nami.

3. Należy dostarczyć kilka dokumentów do nowej jednostki certyfikującej, w celu przeprowadzenia transferu: 

4. Raporty z poprzednich audytów: z audytu certyfikującego/ re-certyfikującego oraz z audytów nadzorujących w bieżącym cyklu certyfikacji.

  • Aktualną kopię certyfikatu PEFC.
  • Zaakceptowaną ofertę i umowę dotyczącą transferu certyfikatu PEFC.


4. Określić termin transferu z jednostką certyfikującą.

5. Przekazać informację o przeniesieniu certyfikatu PEFC do poprzedniej jednostki certyfikującej. Nowa jednostka certyfikująca poinformuje Organizację PEFC o planowanym przeniesieniu certyfikatu. Należy uwzględnić na te czynności odpowiednią ilość czasu.


Po pozytywnym spełnieniu powyższych wymagań, możliwe jest dokonanie transferu i uzyskanie certyfikatu PEFC od nowej jednostki certyfikującej.

Następnie należy przystąpić do audytu transferu. Jednostka certyfikująca ma 3 miesiące na jego przeprowadzenie. W przypadku, gdy certyfikat jest bliski wygaśnięcia, audyt transferu, będący jednocześnie audytem re-certyfikującym, musi zostać przeprowadzony na tyle wcześnie, aby można było wydać pozytywną decyzję o kontynuacji certyfikacji oraz certyfikat.

Transfer certyfikatu wiąże się z przyznaniem nowego numeru certyfikatu przez nową jednostkę certyfikującą, ale numer licencji PEFC, który umożliwia korzystanie z logo PEFC, pozostaje bez zmian, zapewniając ciągłość w identyfikacji i marketingu produktów.

 

UWAGA!

Aby dokonać transferu certyfikatu do nowej jednostki certyfikującej, należy pamiętać o tym, że:

  1. Certyfikat nie może być w stanie zawieszenia.
  2. Należy zamknąć wszystkie główne niezgodności (typu MAJOR), które zostały odnotowane podczas ostatniego audytu, przed dokonaniem transferu certyfikatu. Jeśli takie niezgodności wystąpiły, ale zostały już rozwiązane (zamknięte), możliwe będzie dokonanie transferu certyfikatu.