Typy certyfikatu FSC®

Jakie są typy certyfikatu FSC®

Typy certyfikatów FSC®

» Certyfikacja gospodarki leśnej jest przeznaczona dla jednostek zarządzających lasem, takich jak leśnictwo czy nadleśnictwo. Certyfikacja FSC® i PEFC pozwala zapewnić, że dana jednostka jest zarządzana zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki, nie naruszając praw i w trosce o ochronę środowiska.

» Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu jest przeznaczony dla producentów, przetwórców i sprzedawców wyrobów pochodzenia leśnego. Certyfikacja CoC kontroluje przepływ wyrobów certyfikowanych w całym łańcuch dostaw.

Systemy kontroli oświadczeń FSC®

» System transferowy wymaga, aby materiał FSC® był wyraźnie oddzielony od niecertyfikowanego materiału w całym procesie produkcji i sprzedaży. Jest to najłatwiejszy sposób na zachowanie czystości łańcucha dostaw.

» System procentowy pozwala na zmieszanie materiału certyfikowanego i niecertyfikowanego, wymagając, aby wkład procentowy materiału FSC® został obliczony i podany na odpowiedniej etykiecie. Jest to najlepszy wybór dla przedsiębiorstw, które produkują wyroby bardziej złożone, na przykład dla producentów mebli.

» System kredytowy wymaga obliczenia ilości materiału wejściowego FSC® na rachunku kredytowym i stosowanie oświadczeń kredytowych, w ilości nie przekraczającej dostępnego kredytu. System kredytowy jest zazwyczaj stosowany przez pierwotnych i wtórnych przetwórców, którzy operują niewielką ilością materiału certyfikowanego.

BMTC POLAND realizuje usługi certyfikacji FSC® we współpracy z BM TRADA.


Rodzaje certyfikacji

» Certyfikacja jednooddziałowa jest odpowiednia dla wszystkich firm, które posiadają tylko jeden oddział, który ma zostać objęty certyfikacją.

» Certyfikacja wielooddziałowa jest przeznaczona dla firm które posiadają kilka oddziałów. Tylko jeden z nich, określony jako biuro centralne, jest odpowiedzialny za zarządzenie certyfikacją. Biuro centralne musi być poddawane audytowi nadzoru co rok, podczas gdy w pozostałych miejscach ilość audytów może być mniejsza.

» Certyfikacja grupowa jest przeznaczona dla mniejszych firm. W tym wypadku, tylko wybrany przedstawiciel grupy jest odpowiedzialny za zarządzanie certyfikacją, a wszystkie firmy otrzymują certyfikat grupowy.

» Certyfikacja projektu jest przeznaczona dla indywidualnych projektów budowlanych lub renowacyjnych.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CERTYFIKATOWI FSC®

  • Szanse na nowe kontrakty, poszerzenie rynku zbytu
  • Możliwość nawiązania współpracy z firmami znajdującymi się w łańcuchu dostaw
  • Możliwość etykietowania produktów rozpoznawalnymi na całym świecie znakami
  • Zapewnienie Klientów o przyczynianiu się do ochrony środowiska i stabilności gospodarczej