Historia PEFC

Na Szczycie Ziemi w 1992 roku, zrównoważona gospodarka leśna została uznana za jeden z ogólnoświatowych celów rozwoju społecznego. Jedną z organizacji, które powstały w celu ochrony lasów na całym świecie jest Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), założona w 1999 roku z myślą o właścicielach lasów o niewielkiej powierzchni. W celu jak najlepszego dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb, przy jednoczesnym dążeniu do wspierania zrównoważonej gospodarki, PEFC uznaje krajowe systemy zarządzania gospodarką leśną. Pierwsze europejskie krajowe systemy zostały poddane ocenie i zaakceptowane w 2000 roku, zaś w 2004 roku certyfikacja miała już zasięg globalny. Polskie krajowe standardy zostały akredytowane podczas Zgromadzenia Rady PEFC w 2008 roku. Obecnie PEFC znajduje się w czołówce organizacji zajmujących się certyfikacją gospodarki leśnej, zarówno pod względem certyfikacji lasów jak i łańcucha dostaw.