Certyfikat FSC®

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji FSC®

BMTC Poland Sp z o. o. delivering FSC® certification services in association with:

BMTC Poland logo

__________________________

Numer posiadanej przez BM TRADA licencji to:

FSC™A000503

__________________________

Dowiedz się więcej nt. certyfikatu FSC® oraz zasad certyfikacji Systemu – skontaktuj się z nami

The Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja not-for-profit o zasięgu globalnym, zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. FSC® określa normy w oparciu o ustalone zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Organizacja FSC®:

 • poprzez systemy FSC® promuje zrównoważone zarządzanie lasami na całym świecie,
 • poprzez procesy konsultacji ustanawia międzynarodowe standardy dla zrównoważonej gospodarki lasami,
 • posiada znak handlowy, który zapewnia międzynarodową rozpoznawalność organizacjom wspierającym wzrost odpowiedzialnej gospodarki leśnej,
 • nadaje oznaczenia produktów pozwalające konsumentom na całym świecie rozpoznać produkty, które wspierają wzrost odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie,
 • tworzy programy marketingowe i świadczy usługi informacyjne będące częścią misji promowania odpowiedzialnego leśnictwa na całym świecie.

Certyfikacja FSC® Chain of Custody

Certyfikat FSC® to gwarancja spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących kontroli pochodzenia produktu drzewnego, zwiększenie zaufania między dostawcą i klientem dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie znakowi FSC® umieszczonemu na Twoich produktach.

Swoją ofertę certyfikacji kierujemy do:

 • firm produkcyjnych i przetwórczych z sektora drzewnego (tartaki);
 • firm przetwórczych wszystkich tych, u których istnieje styczność z wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna tj.: drewno budowlane/ konstrukcyjne, stolarka otworowa, meble, zabawki, itp.
 • firm produkcyjnych i usługowych przetwarzającymi w ramach prowadzonej działaności produkty pochodzące z drewna np. producenci opakowań, drukarnie 
 • firm handlowych prowadzących handel hurtowy i detaliczny, który dotyczy produktów, elementów i materiałów przetworzonych i nieprzetworzonych pochodzących z drewna.

Certyfikat FSC® jest szansą na zwiększenie dostępu do nowych rynków zbytu, zapewnieniem wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, zwracającej baczną uwagę na swój wpływ na środowisko naturalne.

FSC® Project Chain of Custody

Inicjatywą organizacji FSC® jest również Project Chain of Custody, poprzez którą indywidualne projekty – jak np. konstrukcja nowych budynków, czy duże modernizacje/ przebudowy – mogą uzyskać certyfikat łańcucha kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody Certification) w procesie budowania, aż do przekazania budynku.

Standard FSC® Project nie wymaga od wykonawców i podwykonawców posiadania swojej własnej rejestracji łańcucha dostaw, ale pozyskiwania drewna/produktów drewnianych od dostawców posiadających ważną certyfikację łańcucha kontroli pochodzenie produktu. Do momentu wejścia w życie nowego standardu nie było bowiem innej metody, aby zagwarantować, że jedynie certyfikowane produkty wykorzystywane są na budowie. Aby zapewnić, że deklaracja realizacji warunków FSC® może być spełniona, dokonuje się sprawdzenia następujących kwestii:

 • wyznaczenie Managera Projektu posiadającego odpowiedzialności i uprawnienia do wdrażania i utrzymywania łańcucha kontroli pochodzenia produktu nadzorującego proces,
 • utrzymywanie drobiazgowych zapisów dokumentujących zakup, dostawę, odbiór, fakturowanie i wielkość wszystkich produktów drzewnych odbieranych na budowie,
 • pełne przeszkolenie w zakresie procedur łańcucha kontroli pochodzenia produktu całego personelu zaangażowanego w projekt, ze zdefiniowanymi odpowiedzialnościami w systemie łańcucha kontroli pochodzenia produktu. Zachowanie zapisów dotyczących szkoleń.

Na zakończenie projektu otrzymywany jest certyfikat budynku lub modernizacji, pozwalający na odbiór budynku z certyfikacją FSC®.