Kim jest BMTC Poland

Od początku 2010 roku, BM TRADA oferuje usługi również na terenie Polski, dzięki współpracy z BMTC Poland Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

Audyty realizowane są przez posiadających odpowiednie kompetencje polskich audytorów. W szczególnych przypadkach (np. bardzo rzadkie systemy zarządzania) zespół ten może być wsparty przez specjalistów z innych krajów lub z centrali z Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie to umożliwia przeprowadzanie certyfikacji niemal dla wszystkich branż. Jest to również pomocne w uruchamianiu akredytowanych usług certyfikacyjnych na zgodność z nowymi standardami i normami.

Obecnie, na terenie Polski BMTC Poland Sp z o.o. we współpracy z BM TRADA świadczy usługi związane z certyfikacją systemów zarządzania oraz certyfikacją łańcucha kontroli pochodzenia produktów FSC® PEFC (BMTC Poland Sp z o. o. delivering FSC® certification services in association with BM TRADA) i łańcucha dostaw (RSPO). Dodatkowo pośredniczymy w usługach realizowanych przez centralę firmy – certyfikacji wyrobów, nadawaniu znaków Q-Mark czy CE, testowaniu wyrobów czy certyfikacji FIRA.

Realizujemy usługi certyfikacji następujących systemów: