Wytyczne i wymagania RSPO

Wytyczne i wymagania RSPO

Podstawowe standardy RSPO

 

 • Standardy dla organizacji zajmujących się uprawą palm i wytwarzaniem oleju palmowego
 • Wymagania dla organizacji zajmujących się produkcją i przetwarzaniem wyrobów zawierających olej palmowy

 

Standardy dodatkowe – stosowane w połączeniu z podstawowymi

 • RSPO RED

  dla producentów biopaliw i biokomponentów

 • RSPO NEXT

  bardziej rygorystyczny dodatek do głównego standardu dla organizacji zajmujących się uprawą palm i wytwarzaniem oleju palmowego

Poznaj szczegółowe wymagania podstawowych standardów

 1. Standard: RSPO Principles and Criteria.
 2. Dla kogo: Plantatorzy palmy olejowej, zakład produkcji oleju
 3. Tematyka: Kwestie społeczne i środowiskowe

 

Wymagania tego standardu opierają się na ośmiu zasadach:

 • przejrzystość działalności
 • zgodność z przepisami prawa
 • wydajność finansowa
 • stosowanie najlepszych praktyk
 • odpowiedzialność za środowisko
 • odpowiedzialność społeczna
 • odpowiedzialny rozwój plantacji
 • zaangażowanie w ciągłe doskonalenie


Przykład:
Wymaganie dotyczące odpowiedzialności za środowisko: wdrożenie planu zarządzania odpadami generowanymi w miejscu produkcji

 1. Standard: Supply Chain Certification Standard
 2. Dla kogo: Przetwórcy oleju palmowego, producenci żywności, kosmetyków, środków chemicznych i innych produktów zawierającej olej
 3. Tematyka: System zarządzania


Wymagania ogólne:

 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemu RSPO w organizacji i nadzór nad dokumentacją systemową
 • Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur i/ lub instrukcji pracy
 • nadzór nad zakupem certyfikowanego oleju lub wyrobów RSPO
 • nadzór nad sprzedażą certyfikowanych wyrobów
 • zapewnianie szkoleń RSPO dla wszystkich osób, których praca ma wpływ na system łańcucha dostaw RSPO
 • prowadzenie zapisów na dowód zastosowania wszystkich wymagań standardu
 • stosowanie oświadczeń o wyrobach RSPO zgodnie z zasadami dokumentu „Zasady Komunikacji i Oświadczeń” (RSPO Rules of Marketing Communication and Claims).
 • przeprowadzanie regularnych przeglądów zarządzania, aby omówić wynik audytów, opinie klientów, działania korygujące i zmiany


Wymagania dotyczące modelu łańcucha dostaw:

Poza ogólnymi wymaganiami, standard wymaga wybrania sposobu kontrolowania materiału RSPO przetwarzanego przez firmę, czyli modelu łańcucha dostaw.


Dostępne są trzy modele do wyboru:

 • Zachowanie tożsamości (ang. Identity Preserved – IP) – gdy organizacja stosuje materiał pochodzący z jednego, certyfikowanego źródła
 • Segregacja (ang. Segregation – SG) – gdy organizacja stosuje certyfikowany materiał z różnych źródeł
 • Bilans Masy (ang. Mass Balance – MB) – gdy organizacja miesza certyfikowany i niecertyfikowany materiał


Przykład:

Model Segregacji może być zastosowany w organizacji, która produkuje zarówno certyfikowane,
jak i niecertyfikowane produkty. W takim wypadku wymagane jest fizyczne oddzielenie materiałów certyfikowanych od niecertyfikowanych w całym procesie produkcyjnym, od momentu zakupu surowca aż po sprzedaż wyrobów,
tak aby nie zaistniało ryzyko, że w wyrobie sprzedawanym jako produkt certyfikowany RSPO były wkłady pochodzące z niesprawdzonych źródeł

Wymagania dodatkowe:

 • Certyfikacja wielooddziałowa – wymagania dla organizacji posiadających przynajmniej dwa oddziały
 • Certyfikacja grupowa – wymagania dla małych organizacji, który decydują się na wspólną certyfikację
 1. Standard: RSPO-RED Requirements for compliance with the EU Renewable Energy Directive requirements
 2. Dla kogo: Producenci i przetwórcy biopaliw z oleju palmowego posiadający już certyfikat RSPO
 3. Tematyka: Kryteria zrównoważonego rozwoju zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/28/EC dotyczącej odnawialnej energii


 4. Wymagania RSPO RED dla plantatorów i producentów oleju palmowego:

  • plantacje muszą istnieć przynajmniej od stycznia 2008
  • plantacje nie mogą być zakładane na terenie torfowisk, mokradeł oraz terenie pod ochroną
  • plantatorzy i producenci oleju muszą spełniać wymagania dyrektyw UE dotyczące emisji gazów cieplarnianych  Wymagania RESPO RED dla producentów i przetwórców biopaliw:

  • spełnianie wymagań dyrektyw UE dotyczące emisji gazów cieplarnianych
  • dokumenty zakupu certyfikowanego materiału muszą zawierać informacje o jego kraju pochodzenia oraz potwierdzenie spełniania wymagań RSPO RED dotyczących plantacji


  W Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 2014 roku o Zmianie Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych ustaw, od października 2014 roku, wszystkie organizacje zajmujące się wytwarzaniem biokomponentów, czy przetwarzaniem i dystrybucją biomasy muszą posiadać ważny certyfikat zrównoważonego rozwoju. RSPO RED stanowi jeden z akceptowalnych certyfikatów tego rodzaju

 1. Standard: RSPO NEXT
 2. Dla kogo: Producenci oleju palmowego
 3. Tematyka: Kwestie społeczne i środowiskowe


Wymagania tego standardu opierają się na sześciu kluczowych zasadach:

 • zakaz deforestacji
 • zakaz wypalania
 • zakaz tworzenia plantacji na torfowiskach
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • poszanowanie praw człowieka
 • przejrzystość działalności


Przykład:
Dla spełnienia kryterium dotyczącego zakazu deforestacji, jednym z wymagań jest posiadanie udostępnionej publicznie polityki zakazującej deforestacji.