Certyfikat ISO 50001

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji ISO 50001

Korzyści z certyfikacji ISO 50001

Zabezpieczenie dostępności zasobów energetycznych

Dowód na spełnianie regulacji prawnych

Dowód na społeczną odpowiedzialność oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Narzędzie statystyczne

Minimalizacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym

Redukcja gazów cieplarnianych

Ustalenie polityki energetycznej, zawierających plany, cele i wskaźniki dla zmniejszenia zużycia energii (przejrzystość wykorzystywania energii)

Usprawnienie zarządzania organizacją

Doskonalenie wydajności energetycznej, dzięki ustaleniu bazowego zapotrzebowania na energię i ścisłemu monitorowaniu działalności operacyjnej

Informacje ogólne nt. ISO 50001

ISO 50001, to uznany na całym świecie standard Systemu Zarządzania Energią-EnMS (Energy Management System – Requirements with guidance for use), który został opublikowany w 2011 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – ISO (International Organization for Standardization). Standard powstał z połączenia systemu zarządzania energią, obowiązującego w Stanach Zjednoczonych i Europejskiej normy EN 16001:2009. W dotychczasowym wydaniu normy skupiano się przede wszystkim na aspektach energetycznych, w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska poruszanej w normie ISO 14001.

Wymagania systemu ISO 50001

Najnowsze wydanie normy zawiera wymagania dla organizacji, dotyczące oceny, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią, który umożliwia systematyczną poprawę wydajności energetycznej organizacji. W normie ISO 50001 ustanowiono wymagania odnośnie użytkowania i zużycia energii, odnoszące się zarówno do dokumentacji i sprawozdawczości oraz praktyk pomiaru, jak również projektowania i nabywania. Norma znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawiają się zmienne wpływające na wydajność energetyczną, które organizacja może monitorować i regulować. Dotyczy to między innymi systemów, urządzeń, procesów i personelu.

Certyfikacja na zgodność z ISO 50001 to najlepszy dla organizacji sposób na zapewnienie sobie prawidłowego zarządzania energią, zmniejszenie kosztów zużycia energii, oraz ochronę zasobów. Dzieje się tak, dzięki ustrukturyzowanemu i kompleksowemu podejściu do poprawy wydajności energetycznej.

Zgodnie z założeniami ISO 50001 należy ustalić politykę energetyczną, zawierającą cele i plan zmniejszenia zużycia energii.

Audyty certyfikujące ISO 50001

Audyty Systemu Zarządzania Energią wymagają niższego czasowego zaangażowania auditorów, w porównaniu do audytów pozostałych Systemów Zarządzania (biorąc pod uwagę te same cechy certyfikowanej organizacji).

ISO 50001 można sprawnie zintegrować z pozostałymi Systemami Zarządzania, zwłaszcza z Systemem Zarządzania Środowiskowego.

Dla kogo przeznaczony jest system ISO 50001

System Zarządzania Energią przeznaczony jest dla każdego rodzaju organizacji, bez względu na jej wielkość i prowadzoną działalność. W szczególności dotyczy tych organizacji, dla których koszty zużycia energii są znaczące. Jest również bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich firm, dla których duże znaczenie ma ochrona środowiska, ze względu na to, że zoptymalizowana konsumpcja energii wiąże się z równoczesną redukcją emisji gazów cieplarnianych.