Skargi

Wszystkie skargi i zastrzeżenia stron zainteresowanych otrzymane przez BM TRADA są przyjmowane, badane i rozpatrywane.

Zasady rozpatrywania skarg

Proszę przesłać dokładny opis swojej skargi, obiektywne dowody na poparcie każdego elementu lub aspektu skargi, oraz nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej skargę.

Wszystkie skargi i zastrzeżenia stron zainteresowanych otrzymane przez BM TRADA są przyjmowane, badane i rozpatrywane. BM TRADA dołoży wszelkich starań, aby na bieżąco informować zgłaszającego o postępach w procesie rozpatrywania skargi, łącznie z oficjalnym powiadomieniem o zakończeniu procesu rozpatrywania skargi. Ostatnia przekazana wiadomość będzie zawierać podsumowanie postępowania wyjaśniającego skargę, wnioski i wszelkie działania podjęte w wyniku postępowania.

Wszelkie skargi /zastrzeżenia należy przesyłać na piśmie na adres:

  • BM TRADA Central Compliance Department, Stocking Lane,
    Hughenden Valley, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND
  • Email: complaints@bmtrada.com

Szczegółowe informacje na temat procesu rozpatrywania skarg i odwołań zostały przedstawione w dokumencie:

Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich realizowanych przez BM TRADA usług w zakresie certyfikacji.