Akredytacje BM Trada

BMTC Poland realizuje usługi certyfikacji we współpracy z BM TRADA, która posiada akredytacje uprawniające do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania oraz systemów zrównoważonego rozwoju.

Prowadzone przez nas certyfikacje realizowane są pod nadzorem jednostek akredytujących /notyfikujących. W ten sposób nasi Klienci mają pewność, że uzyskane przez nich certyfikaty zostały wydane na podstawie wyników audytów przeprowadzonych zgodnie ze standardami certyfikacji i z zachowaniem należytej staranności w zakresie jakości, niezależności i bezstronności. Posiadane przez BM TRADA akredytacje potwierdzają, że procesy, procedury certyfikacji, zasoby i kompetencje do świadczenia usług certyfikacyjnych są w sposób ciągły monitorowane i oceniane przez niezależne jednostki. Usługi certyfikacji są przez nas realizowane w następujących systemach: 

 • akredytacja UKAS (United Kingdom Accreditation Service) – w przypadku certyfikacji:
  • systemów zarządzania jakością (QMS, ISO 9001),
  • systemów zarządzania środowiskowego (EMS, ISO 14001),
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSMS, ISO 45001),
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS, ISO/IEC 27001),
  • systemów zarządzania energią (EnMS, ISO 50001),
  • systemów zrównoważonego rozwoju: PEFC Chain of Custody,
 • akredytacja ASI (Assurance Services International) – w przypadku certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju: FSC®, RSPO.

 

Istnieje również możliwość certyfikacji systemów zarządzania poza tymi systemami akredytacji /notyfikacji.

Jednak i w takim przypadku nasze regulacje korporacyjne wymagają od nas utrzymywania tych samych zasad odnośnie planowania certyfikacji i jej realizację tak jak w przypadku certyfikacji akredytowanych. Ma to na celu utrzymywanie stałej, wysokiej jakości usług BM TRADA na całym świecie. O naszej dbałości o wysoki poziom usług świadczy także fakt nieustannego monitorowania i systematycznych audytów przeprowadzanych przez uprawnioną osobę z centrali (Accreditation Officer).

W ramach certyfikacji z BMTC Poland można uzyskać certyfikaty posiadające akredytację United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Jest to jedna z najbardziej renomowanych jednostek akredytujących w Europie, co ma bezpośrednio wpływ na prestiż i wiarygodność firmy uzyskującej dany certyfikat systemu zarządzania.

 

Akredytacja United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

UKAS jest jedyną jednostką akredytującą w Wielkiej Brytanii, która jest uprawniona przez rząd do oceniania jednostek certyfikujących pod względem prowadzonych przez nie działań i ich zgodności z międzynarodowymi standardami.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w każdym kraju istnieje Państwowa Jednostka Akredytująca, odpowiedzialna za niezależną ocenę organizacji oferujących przeprowadzanie testów, badań i certyfikacji. UKAS jest Państwową Jednostką w Wielkiej Brytanii od momentu jej założenia w 1995 roku. Do jej zadań należy sprawdzanie, czy jednostki dostarczające usługi certyfikacyjne, a także oferujące badania, testy i kalibracje spełniają wymagane normy. Dzięki skutecznej weryfikacji sprawdzających, proces akredytacji sprawuje rolę nadzorczą nad stosowaniem odpowiednich standardów i posiadaniem stosownych kompetencji technicznych przez organizacje oferujące takie usługi.

W czasie każdej wizyty pracowników UKAS, BM TRADA udowadnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a praktyki stosowane w firmie są adekwatne do wyznaczonych celów.

Wybierając akredytację UKAS, można mieć pewność, że jakość usługi jest stale na wysokim poziomie. Symbole UKAS są rozpoznawane na całym świecie, dlatego ich obecność na dokumentach może zwiększyć uznanie dla firmy w kraju i za granicą.

BM TRADA posiada akredytacje na certyfikację następujących systemów:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 27001
 • ISO 50001
 • PEFC Chain of Custody

 

Akredytacja Assurance Services International (ASI)

BM TRADA posiada akredytację ASI zarówno dla systemu certyfikacji Łańcucha Kontroli Pochodzenia Produktu FSC® jak i Łańcucha Dostaw RSPO.