Transfer certyfikatu FSC®

Jak wygląda przeniesienie certyfikatu FSC®?

Transfer jest przejęciem opieki nad wdrożonym systemem FSC® przez jednostkę inną niż ta, która go certyfikowała. W trakcie transferu certyfikat zachowuje swoją ważność. Każda certyfikowana organizacja ma prawo do dokonania transferu certyfikatu na każdym etapie cyklu certyfikacyjnego i tym samym wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty.

Proces transferu certyfikatu FSC® przebiegnie sprawnie, jeśli będziemy pamiętać o kilku istotnych kwestiach i postępować zgodnie z przedstawionym poniżej schematem:

 

Należy:

 1. Jak najwcześniej skontaktować się z nami, celu określenia możliwości i warunków przeniesienia certyfikatu FSC®.
 2. Wypełnić wniosek o wycenę kosztów certyfikacji, pamiętając zwłaszcza o wypełnieniu części wniosku poświęconej transferowi.
  Wniosek o wycenę certyfikacji można uzyskać kontaktując się z nami
 3. Przesłać do jednostki certyfikującej kilka dokumentów, które będą potrzebne do dokonania transferu:
  • A) Raport z poprzedniego auditu certyfikującego/ re-certyfikującego oraz raporty z wszystkich auditów nadzorujących bieżącego cyklu certyfikacji
  • B) Kopię aktualnego certyfikatu FSC®
  • D) Zaakceptowaną ofertę na transfer certyfikatu FSC®
 4. Ustalić z Jednostką certyfikującą datę transferu
 5. Przesłać informację o transferze certyfikatu FSC® do poprzedniej jednostki certyfikującej. nowa jednostka certyfikująca osobiście powiadomi Organizację FSC® o transferze certyfikatu


Po wykonaniu powyższych kroków, otrzymają Państwo certyfikat FSC® od nowej jednostki certyfikującej.

Następnie należy podejść do audytu transferującego. Jednostka certyfikująca ma 3 miesiące na przeprowadzenie auditu. W przypadku, gdy certyfikat niedługo straci swą ważność – audit transferujący, który będzie jednocześnie audytem
re-certyfikującym, musi zostać przeprowadzony na tyle wcześnie, by można było wydać pozytywną decyzję o utrzymaniu certyfikatu.

Jeśli do tej pory znakowali Państwo swe wyroby etykietami FSC® – nie będzie konieczności ponownego ponoszenia opłaty za dostęp do generatora logo FSC®. Będą Państwo korzystać z dotychczasowego dostępu.

W związku z transferem FSC®zmianie ulegnie Państwa numer certyfikatu – COC Code (Certificate Code – ten, który wymagany jest na fakturach). Zatrzymują Państwo poprzedni numer licencji (FSC Licence Number, który dla posiadaczy certyfikatu ma format FSC-C……) mimo, że Jednostka certyfikująca uległa zmianie.

UWAGA!

By pomyślenie przenieść certyfikat do nowej jednostki certyfikującej, należy pamiętać, że:

 1. Certyfikat nie może być zawieszony. Jeśli certyfikat został zawieszony – najpierw poprzednia jednostka certyfikująca musi cofnąć zawieszenie.
 2. Jeśli podczas ostatniego auditu odnotowane zostały duże niezgodności (typu MAJOR), muszą zostać zamknięte przed dokonaniem transferu certyfikatu. Jeśli zdarzyły się niezgodności, lecz zostały już zamknięte – certyfikat może zostać przeniesiony.

BMTC Poland Sp z o. o. delivering FSC® certification services in association with BM TRADA.