RODO

Ze względu na obowiązujące wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pod poniższymi linkami przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych oraz praw osób, których dane przetwarzamy. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami:

  1. Dane kandydatów do pracy /współpracy
  2. Dane pracowników i współpracowników
  3. Dane potencjalnych kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działaność gospodarczą) i osób ich reprezentujących
  4. Dane kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działaność gospodarczą) i osób ich reprezentujących
  5. Dane uczestników szkoleń