Korzyści z posiadania certyfikatu RSPO

Jakie korzyści dla organizacji przyniesie certyfikat RSPO?

Pozyskanie dostępu do nowych rynków zbytu, wymagających zaangażowania w ochronę środowiska i zrównoważoną produkcję

Spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w rezultacie większy szacunek i zaufanie konsumentów. Wiarygodny dowód potwierdzający prawdziwe zaangażowanie w ochronę środowiskowa oraz zrównoważoną gospodarkę

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki możliwości znakowania swoich wyrobów rozpoznawalnym logo RSPO

Znaczne ułatwienie przy wkraczaniu na rynki zagraniczne, gdzie
pro-środowiskowa postawa jest bardzo często wymagana, zarówno przez dystrybutorów i sprzedawców, jak i klientów