PEFC – etapy certyfikacji

Wymagane Etapy certyfikacji PEFC

Proces certyfikacji PEFC

1.  Aplikacja

Rozpoczęcie procesu certyfikacji wymaga kontaktu z jednostką certyfikującą. Przed rozpoczęciem planowania certyfikacji, jednostka musi pozyskać informacje dotyczące organizacji ubiegającej się o certyfikację. Szczegółowe dane dotyczące działalności firmy, liczby oddziałów, zatrudnienia, podwykonawstwa oraz dostawców materiałów są niezbędne do przygotowania oferty i wyznaczenia odpowiedniego zespołu audytorów.

Informacje potrzebne do przygotowania oferty można przekazać jednostce certyfikacyjnej telefonicznie, mailowo lub poprzez wypełnienie Wniosku o wycenę kosztów certyfikacji. 

 

2. Oferta i umowa

Na podstawie zebranych informacji jednostka przygotowuje kompleksową ofertę obejmującą pięcioletni cykl certyfikacyjny. Oferta naszej jednostki certyfikującej zawiera koszty związane z audytami, dojazdem i pobytem audytorów oraz wydaniem certyfikatów. W ofercie uwzględnione są również informacje dotyczące rocznej opłaty notyfikacyjnej. 

 

3. Audyt

Audyt certyfikacyjny jest przeprowadzany w dogodnym dla klienta terminie w lokalizacji/ach firmy. Polega on na przeglądzie dokumentacji, obserwacji oraz rozmowach z pracownikami. Audyt ma potwierdzić, czy organizacja spełnia wszystkie kryteria określone w standardach PEFC.

 

4. Certyfikacja

Pozytywny wynik weryfikacji dokumentacji skutkuje wydaniem certyfikatów w formie elektronicznej i papierowej w języku polskim i angielskim. Dodatkowo, certyfikowana organizacja otrzymuje znaki certyfikacji oraz możliwość stosowania znaków towarowych służących wyróżnianiu i promowania produktów.

Od terminu audytu do czasu uzyskania certyfikatu mija kilka tygodni.