Certyfikacja Zintegrowanych Systemów

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania

Korzyści dla organizacji z integracji Systemów Zarządzania

Zmniejszenie powielania dokumentacji

Poprawa komunikacji wewnętrznej oraz optymalizacja wydajności organizacji

Spójność celów, polityki i procedur, co za tym idzie – zmniejszenie konfliktów pomiędzy oddzielnymi systemami

Oszczędność kosztów

Zmniejszenie zakłóceń pracy organizacji, związanych z prowadzeniem audytów poszczególnych systemów

Oszczędność czasu

Na czym polega integracja Systemów Zarządzania?

O integracji systemów możemy mówić zawsze wtedy, gdy organizacja jest certyfikowana na przynajmniej dwa systemy, które są połączone, ale jednocześnie spełniają wymagania każdej z norm.

Zdarza się, że systemy są wdrażane i certyfikowane odrębnie, czego efektem może być określenie różnych, lub nawet sprzecznych ze sobą celów, oraz różne harmonogramy działań (np. audytów).

Dzięki integracji systemów możliwe jest przeprowadzanie wspólnych audytów dla wszystkich zintegrowanych systemów. Zyskiem jest również jedna polityka, oraz dostosowanie procesów i procedur w logiczną całość.

Jakie Systemy Zarządzania mogą zostać zintegrowane?

Najbardziej popularna integracja dotyczy systemów: zarządzania jakościąśrodowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co jest wynikiem dedykowania tych systemów każdemu rodzajowi organizacji. Możliwa jest każda kombinacja wskazanych systemów.

Najnowsze wydania norm ISO są oparte na takiej samej strukturze i posiadają jednolitą terminologię, dzięki czemu w najbliższej przyszłości, integracja systemów zgodnych z najbardziej aktualnymi wersjami norm będzie jeszcze łatwiejsza niż do tej pory.

Integracji może podlegać kilka różnych systemów, wystarczy ustalić program audytów, który pozwoli przeprowadzić certyfikację w najbardziej optymalny sposób.