Typy certyfikatu PEFC

Jakie są typy certyfikatów PEFC?

Typy certyfikatów PEFC

» Certyfikacja gospodarki leśnej jest przeznaczona dla jednostek zarządzających lasem, takich jak leśnictwo czy nadleśnictwo. Certyfikacjai PEFC pozwala zapewnić, że dana jednostka jest zarządzana zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki, nie naruszając praw i w trosce o ochronę środowiska.

» Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu jest przeznaczony dla producentów, przetwórców i sprzedawców wyrobów pochodzenia leśnego. Certyfikacja CoC kontroluje przepływ wyrobów certyfikowanych w całym łańcuch dostaw.

Metody kontroli PEFC

PEFC oferuje dwie metody kontroli wyrobów: metodę fizycznej separacji i metodę procentową. Przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z metod, lub ich kombinację odpowiednią dla poszczególnych wyrobów.

» Separacja fizyczna wymaga, aby w całym procesie produkcji materiał certyfikowany został odseparowany lub przejrzyście oznaczony, tak aby uniknąć wymieszania z innymi materiałami.

» Metoda procentowa jest przeznaczona dla organizacji, które mieszają materiały certyfikowane i niecertyfikowane. PEFC wyróżnia dwie podkategorie tej metody: średni udział i uznanie. Metoda procentowa wymaga zidentyfikowania ilości certyfikowanego materiału wejściowego i zastosowanie odpowiedniego oświadczenia przy materiale wyjściowym.

Rodzaje certyfikacji

Certyfikacja jednooddziałowa: Dla firm posiadających tylko jeden oddział, który ma być objęty certyfikacją.

Certyfikacja wielooddziałowa: Dla firm z kilkoma oddziałami, gdzie jedno biuro centralne zarządza procesem certyfikacji. Biuro centralne podlega corocznemu audytowi nadzoru, podczas gdy pozostałe oddziały mogą być poddawane mniejszej liczbie audytów.

Certyfikacja grupowa: Dla mniejszych firm, gdzie wybrany przedstawiciel grupy zarządza certyfikacją, a wszystkie firmy otrzymują certyfikat grupowy.

Certyfikacja projektowa: Dla indywidualnych projektów budowlanych lub renowacyjnych.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CERTYFIKATOWI PEFC?

  • Zagwarantowanie Klientom aktywnego wkładu w ochronę środowiska i stabilność gospodarczą

  • Otwarcie na współpracę z partnerami związanymi z łańcuchem dostaw

  • Możliwość oznakowania produktów znanymi na całym świecie symbolami

  • Perspektywy uzyskania nowych kontraktów i rozszerzenia rynku sprzedaży