Wytyczne i wymagania FSC®

Jakie są wytyczne i wymagania certyfikacji FSC®?

Wytyczne i wymagania FSC®

Organizacja FSC® opracowała szereg dokumentów, których treść w sposób szczegółowy przedstawia wszystkie wymagania w zakresie produkcji i zarządzania, dla firm będących jednym z ogniw certyfikowanego łańcucha dostaw FSC®. Podstawowym dokumentem normatywnym, obowiązującym wszystkie certyfikowane podmioty, jest FSC Standard for Chain of Custody, FSC-STD-40-004.

Pierwsza część standardu opisuje wymagania dotyczące zarządzania jakością w ramach systemu FSC CoC. Wytyczne opisane w tej sekcji odnoszą się do roli kierownictwa i pozostałych pracowników we wdrażaniu i utrzymywanie systemu, szkoleń i instruktaży w zakresie wymagań standardów FSC®, procedur, które każda certyfikowana firma musi opracować i wdrożyć, a także obowiązkowej dokumentacji. Wymagania związane z zarządzaniem jakością obejmują również kwestie zaangażowania organizacji w przestrzeganie przepisów i dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kolejne wytyczne opisane w standardzie FSC® odnoszą się do zakresu systemu łańcucha kontroli pochodzenia produktu. W tym rozdziale, standard nakreśla wymagania dotyczące grup wyrobów objętych certyfikacją, takie jak np. obowiązek odpowiedniej klasyfikacji każdego produktu. Określenie zakresu systemu wymaga również wzięcia pod uwagę usług zlecanych na zewnątrz (outsourcing).

Podstawowy standard FSC® przedstawia także wymagania związane z całym procesem produkcji, uwzględniając przy tym zakup surowca, przechowywanie materiału i sprzedaż gotowego wyrobu. Wytyczne dotyczące surowca są różne, w zależności od tego czy organizacja korzysta z usług dostawców, czy sama wytwarza surowce stosowane w dalszej produkcji. W przypadku zakupu jakichkolwiek surowców, poza identyfikacją i zaklasyfikowaniem materiału, każda organizacja musi także weryfikować swoich dostawców.

Zgodnie z normami FSC®, zakupiony materiał należy odpowiednio kontrolować i przechowywać. Wytyczne standardu jasno określają w jaki sposób organizacja powinna weryfikować dokumentację surowca, a także przedstawiają zasady magazynowania materiałów przeznaczonych do produkcji certyfikowanych wyrobów.

Surowce i gotowe wyroby muszą być również nadzorowane po procesie produkcji. Według wymagań standardów FSC®, każda organizacja ma obowiązek odnotowywać w postaci odpowiednich zapisów informacje na temat ilości materiałów wykorzystanych w produkcji i magazynowanych, a także o ilości wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów.

Wymagania FSC® dotyczące sprzedaży określają przede wszystkim jakie informacje o certyfikowanym produkcie należy umieścić na dokumentach sprzedażowych. Przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących całego cyklu produkcji pozwala organizacjom na utrzymanie czystości łańcucha dostaw i umożliwia stosowanie odpowiednich oświadczeń o produktach.

Poza wytycznymi związanymi z zarządzaniem i procesem produkcji, główny standard FSC® określa również podstawowe wymagania dotyczące etykietowania wyrobów. Zgodnie z zasadami FSC®, organizacje mogą stosować etykiety, które w przejrzysty sposób informują odbiorców o zgodności danych produktów ze standardami FSC®. Podstawowe wytyczne skupiają się głównie na określeniu zawartości procentowej materiałów certyfikowanych w danym wyrobie.

Dodatkowe informacje, które zostały zawarte w podstawowym standardzie FSC®, dotyczą systemów kontroli łańcucha dostaw, które mogą być stosowane przez certyfikowane organizacje. FSC® wyróżnia trzy systemy kontroli (transferowy, procentowy i kredytowy), które pozwalają nadzorować oświadczenia o produktach. Dla każdej grupy wyrobów, organizacja ma obowiązek wybrać jeden z systemów. Wybór systemu kontroli zależy od rodzaju materiału stosowanego przez organizację i od rodzaju prowadzonej działalności. Standard dokładnie opisuje w jaki sposób należy wdrożyć dany system, i określa który system jest odpowiedni dla poszczególnych rodzajów działalności. Dla ułatwienia, działanie systemów zostało przedstawione także poprzez przejrzyste infografiki.

Opisany powyżej FSC Standard for Chain of Custody jest podstawą normatywną dla wszystkich organizacji, które chcą wdrożyć i certyfikować system łańcucha kontroli pochodzenia produktu. Zazwyczaj, certyfikowane przedsiębiorstwa są zobowiązane również do przestrzegania zasad standardu dotyczącego stosowania znaków handlowych FSC®. Wspomniany dokument, FSC-STD-50-001 – Certificate Holder Trademark Requirements, szczegółowo opisuje w jaki sposób certyfikowane organizacje mogą etykietować swoje produkty, a także przedstawia inne metody stosowania znaków handlowych. Dzięki temu, że wszystkie firmy posiadające certyfikat FSC® są zobowiązane do spełnienia wymagań niniejszego standardu, etykiety FSC na całym świecie są jednolite i rozpoznawalne.

W celu dokładnego określenia wymagań dla przedsiębiorstw chcących być częścią certyfikowanego łańcucha dostaw organizacja FSC® przygotowała również dodatkowe dokumenty, które uzupełniają podstawowy standard. Należy do nich przykładowo FSC-STD-40-005 – Controlled Wood, który określa zasady stosowania materiałów niecertyfikowanych, czy FSC-STD-40-003 – COC Certification of Multiple Sites, w którym znajdują się szczegółowe wymagania dla organizacji, które posiadają wiele oddziałów. Wszystkie standardy i dodatkowe dokumenty FSC® są publicznie dostępne na stronie internetowej organizacji, dzięki czemu każdy może z łatwością zapoznać się z wymaganiami, których przestrzegania będzie sprawdzane w procesie certyfikacji.

BMTC POLAND realizuje usługi certyfikacji FSC® we współpracy z BM TRADA.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CERTYFIKATOWI FSC®?

  • Szanse na nowe kontrakty, poszerzenie rynku zbytu
  • Możliwość nawiązania współpracy z firmami znajdującymi się w łańcuchu dostaw
  • Możliwość etykietowania produktów rozpoznawalnymi na całym świecie znakami
  • Zapewnienie Klientów o przyczynianiu się do ochrony środowiska i stabilności gospodarczej