Etapy certyfikacji FSC®

Jakie są etapy certyfikacji FSC®?

ETAPY CERTYFIKACJI FSC®

PROCES CERTYFIKACJI FSC®

1. APLIKACJA

Pierwszym krokiem, który należy wykonać aby rozpocząć proces certyfikacji, jest kontakt z jednostką certyfikacyjną. Przed przystąpieniem do planowania certyfikacji, jednostka musi zebrać informacje na temat organizacji przystępującej do certyfikacji. Do opracowania oferty i wyznaczenia odpowiedniego zespołu audytorów, potrzebne są przede wszystkim szczegóły działalności prowadzonej przez organizację, dane dotyczące ilości oddziałów i liczby pracowników, a także informacje na temat dostawców materiałów i podwykonawców. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na przebieg audytu i częściowo na koszt certyfikacji.

Informacje potrzebne do sporządzenia oferty można przekazać do naszej jednostki certyfikacyjnej drogą telefoniczną, mailową, lub poprzez wypełnienie i wysłanie Wniosku o wycenę kosztów certyfikacji.

2. OFERTA I UMOWA

Na podstawie zgormadzonych informacji, jednostka przygotowuje ofertę na cały, 5-letni cykl certyfikacyjny. Oferta naszej jednostki certyfikacyjnej jest kompleksowa, obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem audytów, dojazdem i pobytem audytorów, wydaniem certyfikatów (papierowych, elektronicznych, polsko- i anglojęzycznych). W ofercie wskazane są również informacje odnośnie Rocznej opłaty administracyjnej (FSC®)/notyfikacyjnej (PEFC) i wysokość opłaty jaka należy ponieść w przypadku zamiaru znakowania towarów etykietami FSC.

3. AUDYT

Przed przystąpieniem do audytu FSC® koniecznie należy dostarczyć do jednostki certyfikującej uzupełniony i podpisany formularz samooceny dotyczącej podstawowych wymagań FSC® w zakresie praw pracowniczych. Audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest w dogodnym dla Klienta, uzgodnionym wcześniej terminie. Audyt przeprowadzany jest w siedzibie firmy Klienta. Polega przede wszystkim na przeglądzie dokumentacji i bezpośredniej obserwacji, a także na rozmowach z pracownikami. Audyt ma za zadanie dowieźć, że organizacja spełnia wszystkie kryteria określone w standardach FSC lub PEFC. Z przeprowadzonego audytu Klient otrzymuje raport, który poddawany jest weryfikacji w naszym biurze centralnym.

4. CERTYFIKACJA

Jeśli wynik weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez Auditora jest pozytywny, Klient otrzymuje certyfikaty w formie elektronicznej i papierowej, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Ponadto, każda certyfikowana organizacja otrzymuje znaki certyfikacji oraz możliwość generowania etykiet, służących wyróżnianiu i promowaniu wyrobów.

Od terminu audytu do czasu uzyskania certyfikatu mija kilka tygodni. Nim certyfikat FSC® zostanie wydany konieczne jest podpisanie Umowy Licencyjnej.

Certyfikat zostaje przyznany na okres 5 lat, jednak każda organizacja ma obowiązek przystąpienia w tym okresie do corocznych audytów nadzoru. Aby przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne lata, należy podejść do audytu re-certyfikacyjnego.

BMTC Poland Sp z o. o. delivering FSC ® certification services in association with BM TRADA.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CERTYFIKATOWI FSC®

  • Szanse na nowe kontrakty, poszerzenie rynku zbytu
  • Możliwość nawiązania współpracy z firmami znajdującymi się w łańcuchu dostaw
  • Możliwość etykietowania produktów rozpoznawalnymi na całym świecie znakami
  • Zapewnienie Klientów o przyczynianiu się do ochrony środowiska i stabilności gospodarczej