Certyfikat ISO 27001

Zapoznaj się z pełną ofertą z zakresu certyfikacji ISO/ IEC 27001

Korzyści z certyfikacji ISO/ IEC 27001

Zwiększona konkurencyjność na rynku

Zwiększona wiarygodność firmy

Zwiększenie bezpieczeństwa ważnych zasobów firmy

Dowód na spełnienie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji

Zwiększone zaufanie klientów dzięki zapewnieniu, że powierzone informacje są bezpieczne

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat ISO/ IEC 27001?

Dla współczesnych organizacji, informacja stanowi niezwykle istotną wartość. Do poprawnego funkcjonowania organizacji, niezbędne jest posiadanie i przetwarzanie danych dotyczących firmy, jej wyrobów czy usług, stosowanych strategii biznesowych, czy klientów. Postęp technologii informatycznych zwiększył możliwości przechowywania i wymiany informacji, ale jednocześnie przyczynił się do wzrostu zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji. Problem z odpowiednim zabezpieczeniem istotnych informacji często nie jest kwestią braku rozwiązań technologicznych, tylko raczej wynika z nieświadomości pracowników oraz niewłaściwego zarządzania informacjami.

 

W odpowiedzi na wzrastające potrzeby ochrony danych powstała norma ISO/ IEC 27001: 2013, która jest pierwszą normą międzynarodową wyznaczającą wymagania dla stworzenia uporządkowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta nie narzuca jednolitych zabezpieczeń, a jedynie podaje wytyczne, które pomagają organizacji określić swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa informacji, oraz ułatwiają wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, dostosowanych do indywidualnych wymagań. Warto zauważyć, że w normie jest mowa o informacji przechowywanej i wymienianej na wszelkie sposoby. Norma nie koncentruje się tylko na informacji cyfrowej.

Główne grupy informacji to:

  • informacje poufne
  • informacje do użytku wewnętrznego
  • informacje publiczne

Poza klasyfikacją, należy również określić sposób postępowania z informacją. Przez postępowanie z informacją należy rozumieć między innymi sposób oznaczania, dystrybucji oraz archiwizacji i usuwania informacji. Poprawna klasyfikacja i określenie metod zarządzania informacjami umożliwi prawidłowy nadzór nad informacjami, tym samym ułatwiając zabezpieczenie ich przed niewłaściwym użyciem czy utratą.

Dla kogo przeznaczony jest system ISO/ IEC 27001?

Norma ISO/ IEC 27001: 2013 jest uniwersalna, dlatego można zastosować ją w każdej organizacji, dla której informacja stanowi istotną wartość. Do takich organizacji mogą należeć jednostki administracji publicznej, służba zdrowia, banki i wszelkie inne przedsiębiorstwa usługowe, czy produkcyjne, które przechowują czy przetwarzają istotne informacje.

Sprawnie funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem informacji powinien umożliwić spełnienie trzech podstawowych atrybutów ochrony danych:

Dostępność

Zapewnienie dostępu do informacji wszystkim uprawnionym użytkownikom, wedle ich potrzeb.

Integralność

Dane nie mogą zostać modyfikowane, dodawane lub usuwane w niekontrolowany sposób, przez nieupoważnioną osobę.

Poufność

Ograniczenie dostępu do informacji tylko do tych użytkowników, którzy są do tego uprawnieni.