Spory i odwołania

Rozwiązywanie sporów i odwołań

Proszę przedstawić dokładny opis swojego odwołania, obiektywne dowody na poparcie każdego elementu lub aspektu odwołania oraz nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej odwołanie. Wszystkie spory i odwołania otrzymane przez BM TRADA są rozpatrywane.

Prosimy o przesyłanie wszelkich sporów i odwołań na piśmie, na adres:

  • BM TRADA Central Compliance Department, Stocking Lane, Hughenden Valley, 
    High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND.
  • Email: complaints@bmtrada.com

Szczegółowe informacje na temat procesu rozpatrywania sporów i odwołań BM TRADA zostały przedstawione w dokumencie:

Dokument ma zastosowanie do wszystkich realizowanych przez BM TRADA usług w zakresie certyfikacji.