Korzyści z posiadania certyfikatu PEFC

Certyfikacja PEFC jest rekomendowana dla wszystkich przedsiębiorstw zaangażowanych w kontrolę pochodzenia produktu w ramach łańcucha pochodzenia produktu (Chain of Custody – CoC).

PEFC to źródło certyfikowanych surowców leśnych i drzewnych, pozyskiwanych z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Wykorzystanie tych zasobów pozwala zapewnić dostawy materiałów pozyskiwanych w odpowiedzialny sposób.

Obszar ponad 290 milionów hektarów lasów na całym świecie jest objęty międzynarodowymi standardami zrównoważonego rozwoju PEFC. To niemal trzy czwarte (71%) wszystkich certyfikowanych lasów na świecie.

W chwili obecnej, polskie lasy objęte certyfikatem PEFC obejmują obszar 7,2 miliona hektarów. Liczba firm posiadających certyfikat PEFC dla swojego łańcucha dostaw wynosi obecnie (stan na grudzień 2023 roku) 729.

Co zyskasz dzięki certyfikatowi PEFC?

  • Zagwarantowanie Klientom aktywnego wkładu w ochronę środowiska.

  • Otwarcie na współpracę z partnerami związanymi z łańcuchem pochodzenia produktu.

  • Możliwość oznakowania produktów znanymi na całym świecie znakami.

  • Perspektywy uzyskania nowych kontraktów i rozszerzenia rynku sprzedaży.