BMTC Poland Sp z o.o. realizuje usługi certyfikacji FSC® działając w stowarzyszeniu z BM TRADA

BMTC Poland Sp z o.o. delivering FSC® certification services in association with BM TRADA

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW

Systemy zarządzania mogą być wykorzystywane przez organizacje działające w różnorodnych branżach, bez względu na ich rodzaj i wielkość. Korzyści płynące z wykorzystania systemów zarządzania są długotrwałe i to już od momentu realizacji pierwszych prac wdrożeniowych. Właściwie działający system zarządzania pomaga m.in. doskonalić oferowane usługi, komunikację w organizacji, planowanie, zarządzanie dostawcami czy podwykonawcami, a sama certyfikacja wyróżnia firmę na tle konkurentów i niejednokrotnie jest warunkiem umożliwiającym podjęcie współpracy z nowymi kontrahentami.

CERTYFIKACJA SYSTEMU FSC® CoC

System certyfikacji Łańcucha Pochodzenia Produktów (Chain of Custody, CoC) zapewnia, że drewno oraz produkty z niego wykonane pochodzą z wiadomego i prawidłowo zarządzanego źródła. Umożliwia jednocześnie prześledzenie całej drogi przepływu surowców – od miejsca pozyskania drewna, poprzez proces jego przetwarzania, magazynowania i transport, aż po produkt finalny trafiający do użytkownika. System przyczynia się więc do promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i tym samym – do ochrony środowiska naturalnego.

CERTYFIKACJA SYSTEMU RSPO

Certyfikacja łańcucha dostaw to nieprzerwana droga od źródła do konsumenta, jaką przebywają produkty, włączając wszystkie etapy udoskonalania, wytwarzania, przetwarzania, transportu i dystrybucji. Zapewnia też, że dany produkt pochodzi z zadeklarowanego miejsca. Certyfikacja łańcucha dostaw stanowi dowód na to, że dany produkt pochodzi od certyfikowanego, dobrze zarządzanego źródła, potwierdzając jednocześnie, że produkty certyfikowane nie są zmieszane z produktami z niecertyfikowanych źródeł w żadnym punkcie łańcucha dostaw, poza przypadkami podlegającymi ścisłej kontroli.

BM TRADA

BM TRADA jest jedną z wiodących jednostek certyfikujących w Wielkiej Brytanii, akredytowaną przez UKAS (United Kingom Accreditation Service). Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w usługach certyfikacji szerokiego wachlarza branż zarówno z sektorów publicznych, jak i prywatnych, w Wielkiej Brytanii i na świecie.

strona główna: BM TRADA 

BMTC POLAND

BMTC Poland Sp z o.o. realizuje usługi certyfikacji systemów zarządzania, zrównoważonego rozwoju i FSC® działając w stowarzyszeniu z BM TRADA

BMTC Poland Sp z o.o. delivering management systems, sustainability and FSC® certification services in association with BM TRADA

Rozwój BM TRADA oraz rosnące potrzeby i wymagania Klientów, wśród których znajduje się wiele organizacji miedzynarodowych, stały się przyczyną zwiększania zasięgu usług znajdujących się w ofercie BM TRADA. Mając na względzie czas, jaki należy poświęcić na dotarcie do Klienta w innym kraju, towarzyszące temu koszty oraz potrzebę znajomości przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, BM TRADA postanowiła zaistnieć także poza Wielką Brytanią, otwierając swoje biura przedstawicielskie.

Od początku 2010 roku, BM TRADA oferuje usługi również na terenie Polski, dzięki współpracy z BMTC Poland Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

Magdalena Szymiczek-Orłowska
Operations Manager
Centrala BMTC Poland we Wrocławiu