FSC®

Kto może starać się o certyfikat FSC® – najczęściej zadawane pytania

FSC najczęściej zadawane pytania

System FSC CoC zakłada, że drogę każdego z certyfikowanych produktów, od miejsca pozyskania surowca do gotowego produktu, będzie można z łatwością prześledzić. W związku z tym, podstawowym wymaganiem FSC® jest stosowanie materiałów certyfikowanych w produkcji, zajmowanie się sprzedażą certyfikowanych produktów, lub przynajmniej posiadanie dostępu do certyfikowanych dostawców od których w przyszłości planujemy pozyskiwać materiał i produkty.

Współczesny rynek branży drzewnej i papierniczej jest jednak bardzo różnorodny, dlatego podstawowe standardy mogą nie obejmować wszystkich aspektów dzisiejszych przedsiębiorstw. Na szczęście certyfikacja Łańcucha Kontroli Pochodzenia Produktu jest elastycznym systemem, a organizacja FSC® często weryfikuje swoje standardy i tworzy nowe wytyczne, tak aby dostosować wymagania systemu do potrzeb różnych firm. Poniżej przedstawiamy informacje na temat specjalnych przypadków i dodatkowych wymagań, o które najczęściej pytają klienci, którzy nie są pewni czy ich firma na pewno może ubiegać się o certyfikat.

1. JESTEM DYSTRYBUTOREM LUB SPRZEDAWCĄ I NIE ROBIĘ NIC Z WYROBAMI – CZY W TAKIM RAZIE MUSZĘ POSIADAĆ CERTYFIKAT FSC®?

Dystrybutorzy, pośrednicy czy sprzedawcy, którzy chcą stosować oświadczenia FSC®, tzn. sprzedawać wyroby jako produkty certyfikowane FSC®, muszą posiadać ważny certyfikat. Warto zaznaczyć, że cały proces certyfikacji przedsiębiorstw, które nie magazynują sprzedawanych towarów, jest znacznie prostszy niż w przypadku producentów, gdyż koncentruje się głównie na weryfikacji dokumentacji sprzedażowej.
Wyjątkiem są sprzedawcy detaliczni, którzy sprzedają towary do użytkowników końcowych. Takie przedsiębiorstwa mogą stosować znaki handlowe FSC®, pod warunkiem uzyskania licencji. Aby otrzymać taką licencję, należy pomyślnie przejść proces aplikacji przeprowadzany bezpośrednio przez organizację FSC®. Każda aplikująca firma musi przedstawić dowody potwierdzające pochodzenie certyfikowanych wyrobów.

2. PRZEKAZUJĘ MOJE WYROBY DO PODWYKONAWCÓW – CZY ONI TAKŻE MUSZĄ MIEĆ CERTYFIKAT FSC®?

Producentów, którzy zlecają podwykonawcom część produkcji certyfikowanych wyrobów, obowiązują pewne specjalne wymagania. Korzystanie z usług certyfikowanych podwykonawców nie jest jednak konieczne, chociaż zwykle jest najwygodniejszą opcją. Certyfikowanych podwykonawców nie trzeba dokładnie sprawdzać, gdyż ich certyfikat świadczy o tym, że spełniają oni wymagania FSC®. Należy jednak zwracać uwagę na to, czy zlecane usługi są objęte zakresem certyfikacji podwykonawcy.
W przypadku outsourcingu usług niecertyfikowanym podwykonawcom może być potrzebny dodatkowy nadzór. Podwykonawcy muszą dokładnie rejestrować materiał na wejściu i wyjściu, a także powinni zagwarantować, że materiał certyfikowany nie zostanie zmieszany z żadnym innym. Jeśli charakter działalności podwykonawcy będzie wiązał się z dużym ryzykiem wymieszania różnych materiałów czy wyrobów, jednostka certyfikująca może być zobowiązana do przeprowadzenia audytu także u podwykonawcy. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących zlecania usług podwykonawcom znajdują się w dodatkowych wymaganiach podstawowego standardu FSC®.

3. TYLKO CZĘŚĆ MOICH DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW POSIADA CERTYFIKAT – CZY W TAKIM RAZIE MOGĘ CERTYFIKOWAĆ MOJE PRODUKTY?

Przedsiębiorcy, którzy stosują w produkcji zarówno certyfikowany jak i niecertyfikowany materiał także mają kilka możliwości. Po pierwsze, certyfikacja może objąć tylko część wyrobów, które dana firma ma w swojej ofercie.
W tym wypadku, każdy przedsiębiorca musi zadbać o to, aby produkty certyfikowane nie zostały wymieszane z pozostałymi, na żadnym z etapów produkcji czy sprzedaży.
Drugą opcją jest mieszanie materiałów certyfikowanych z niecertyfikowanymi. Wyrób wyprodukowany w taki sposób zostaje zaklasyfikowany do kategorii „FSC Mix”. FSC® nie pozwala jednak na zupełną swobodę w doborze materiałów – do produkcji wyrobów certyfikowanych można zastosować jedynie dwa rodzaje niecertyfikowanych materiałów: „drewno kontrolowane” i „drewno z odzysku”.
Drewno kontrolowane FSC® jest materiałem, który spełnia minimalne wymagania FSC® odnoszące się do źródeł jego pochodzenia, np. nie może to być drewno pozyskane nielegalnie. Warunkiem stosowania takiego drewna w produkcji jest jego dokładna weryfikacja. Drewno, które spełnia wszystkie podstawowe wymagania dla drewna kontrolowanego może także zostać certyfikowane w systemie FSC COC Drewno Kontrolowane (Controlled Wood). Dzięki temu, producenci zakupujący takie drewno kontrolowane do certyfikowanej produkcji zostaną zwolnieni z obowiązku przeprowadzania dodatkowej weryfikacji materiału.
Innym rodzajem niecertyfikowanego materiału, który można użyć w produkcji wyrobów FSC® jest materiał z odzysku. Do tego rodzaju materiałów zalicza się np. makulaturę lub drewno pochodzące z rozbiórki budynków. Podobnie jak przy drewnie kontrolowanym, w przypadku stosowania drewna z odzysku, wszyscy producenci są zobowiązani do skrupulatnej weryfikacji źródła pochodzenia takiego materiału.
Istnieje również możliwość certyfikowania wyrobów, które nie zostały wyprodukowane z certyfikowanych materiałów FSC®. Odnosi się to jednak tylko i wyłącznie do wyrobów wyprodukowanych w całości z materiałów pochodzących z odzysku, których pochodzenie zostało zweryfikowane przez producenta. Takie wyroby można zaklasyfikować tylko do grupy FSC Recycled (z recyklingu).
Szczegółowe wymagania związane ze stosowaniem niecertyfikowanych materiałów w produkcji wyrobów FSC® zostały przedstawione w dodatkowych standardach FSC®, dostępnych na stronie internetowej organizacji.

 


Źródła:
1. https://ic.fsc.org/preview.fsc-global-market-survey-report-2014-low-res.a-4245.pdf
2. https://ic.fsc.org/newsroom.9.1293.htm
3. https://ic.fsc.org/market-news.332.1106.htm