przejście na ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001 jest szeroko rozpoznawalnym symbolem świadczącym o prawdziwym zaangażowaniu organizacji w świadczenie usług i produkcję wyrobów o najwyższej jakości.

Norma ISO 9001 powstała w celu dostarczenia wspólnych wytycznych i narzędzi tym organizacjom, które chcą wychodzić naprzeciw wymaganiom swoich Klientów i stale doskonalić jakość swoich usług i wyrobów. System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 opiera się na ośmiu głównych filarach, takich jak zorientowanie na klienta, przywództwo czy podejście procesowe i doskonalenie. Dzięki zastosowaniu tych kilku głównych zasad w swoim systemie zarządzania, organizacje mogą pracować z większą efektywnością – czyli osiągać lepsze wyniki, nie marnując przy tym zasobów i swojego czasu.

Warto zauważyć, że norma ISO 9001 nie wymaga tworzenia zupełnie nowego systemu zarządzania od podstaw. Chodzi o to, aby uporządkować i udokumentować schematy postępowania już funkcjonujące w organizacji, tak aby było pewne, że spełniają one wymagania międzynarodowej normy. Takie podejście znacznie ułatwia doskonalenie, gdyż sprawnie funkcjonujący system pozwala na skuteczne wykrywanie i likwidowanie wszelkich problemów i zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu.

Certyfikacja jest niezwykle istotnym aspektem ISO 9001. W relacjach biznesowych, podbijaniu nowych rynków czy po prostu promocji swojej firmy, samo posiadanie systemu może nie wystarczyć. W takich sytuacjach potrzebne jest potwierdzenie przez trzecią stronę, że ten system zarządzania jakością działający w danej organizacji rzeczywiście jest zgodny z międzynarodową normą. Takim oficjalnym potwierdzeniem jest certyfikat ISO 9001, wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.

KTO POTRZEBUJE ISO 9001?

Każda organizacja, nieważne czy jest to ogromna korporacja, czy jednoosobowa działalność, może zarządzać swoją organizacją, zgodnie z najpopularniejszą normą dotyczącą jakości.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISO 9001:

 1. Zwiększony poziom satysfakcji klientów

 2. Możliwość nawiązywania relacji biznesowych z szerszym gronem odbiorców

 3. Zwiększona efektywność pracy organizacji, pozwalająca na redukcję kosztów

 4. Mniej problemów z jakością dzięki sprawnemu systemowi szybkiego wykrywania i likwidacji niezgodności

NOWA NORMA ISO 9001:2015

We wrześniu 2015 roku została wydana nowa norma ISO 9001. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, stare wydanie normy z 2008 roku będzie ważne jeszcze przez trzy lata od publikacji normy ISO 9001:2015. Przez ten okres czasu, obie normy będą równolegle funkcjonować, a jednostki certyfikujące jeszcze przez kilka miesięcy od wydania nowej normy będą mogły przeprowadzać certyfikacje zarówno na zgodność z nową jak i starą normą. Jednak wszystkie organizacje, które będą chciały utrzymać swój certyfikat ISO 9001 dłużej niż tylko do września 2018 roku, będą musiały skutecznie przejść na nową normę. Szczegółowe informacje dotyczące przejścia wraz z aktualnym harmonogramem zostały przedstawiony poniżej.

Celem rewizji normy ISO 9001 było dostosowanie jej do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, oraz ułatwienie organizacjom wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania.

GŁÓWNE ZMIANY WPROWADZONE DO NOWEJ NORMY ISO:

 • Zmiana struktury normy na zgodną z załącznikiem SL (tzw. struktura wysokiego poziomu). Obecnie norma ISO składa się z 10 głównych punktów.

 • Zmiany w terminologii, np. wprowadzenie określenia „udokumentowana informacja” zamiast procedur czy zapisów.

 • Zwiększenie wymagań wobec kierownictwa, które musi bezpośrednio zaangażować się w system zarządzania.

 • Wprowadzenie podejścia opartego na ocenie ryzyka, wymagającego określania ryzyk i szans oraz odpowiednich działań odnoszących się do nich.

 • Wprowadzenie większej elastyczności w zakresie doboru dokumentacji systemowej. Zgodnie z nową normą, to od danej organizacji będzie zależało ustalenie, jaki zakres dokumentacji systemowej będzie potrzebny dla jej systemu zarządzania.

 • Wprowadzenie pojęcia kontekstu organizacji, wymagającego uwzględnienia przez firmę, która projektuje i wdraża system, wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają istotne znaczenie dla organizacji.

 • Zwiększenie nacisku na poprawę w wynikach osiąganych przez organizację.

CO PUBLIKACJA NORMY ISO 9001:2015 OZNACZA DLA ORGANIZACJI?

W momencie publikacji normy ISO 9001:2015 rozpoczął się trzyletni okres przejściowy, który potrwa do września 2018 roku. W związku z równoczesnym funkcjonowaniem obu norm Klienci starający się o certyfikat muszą dokonać wyboru normy, na zgodność z którą zamierzają dokonać certyfikacji. Z kolei ci, którzy są posiadaczami certyfikatu muszą dokonać przejścia na nową normę.

ORGANIZACJE, KTÓRE NIE POSIADAJĄ CERTYFIKATU

Firmy, które są zainteresowane posiadaniem certyfikatu ISO 9001 mają jeszcze dwie możliwości.

 1. Certyfikacja na zgodność z ISO 9001:2008, która jest możliwa do marca 2017 roku, a następnie przejście na nową normę do września 2018 roku. Certyfikaty wydane w okresie przejściowym na zgodność z normą ISO 9001:2008 będą miały daty ważności zgodne z datą ważności normy ISO, co oznacza, że będą ważne tylko do września 2018 roku.

 2. Certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001:2015.

ORGANIZACJE, KTÓRE POSIADAJĄ CERTYFIKAT ISO 9001:2008

Organizacje posiadające certyfikat na zgodność ze starą normą ISO 9001 mają obowiązek przejścia na nową normę przed upływem daty ważności normy, czyli przed wrześniem 2018 roku. Przejście na nową normę oznacza dostosowanie swojego systemu zarządzania jakością do wymagań nowej normy ISO 9001 oraz podejście do audytu przejścia i uzyskanie nowego certyfikatu.

Przejścia można dokonać w każdym momencie cyklu certyfikacji, zarówno w trakcie audytu nadzorującego, re-certyfikującego, jak i w trakcie audytu specjalnego, przeprowadzonego niezależnie od corocznych audytów, w dogodnym dla organizacji terminie.

Ze względu na czas potrzebny do wykonania wszystkich czynności poaudytowych, czyli sporządzenie i weryfikację dokumentacji audytowej, zamknięcie ewentualnych niezgodności oraz wydanie nowych certyfikatów, ostatecznym terminem na audyt przejściowy będzie czerwiec 2018 roku.