mity o certyfikacji FSC

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość przedsiębiorców i konsumentów w dziedzinie odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Klienci coraz częściej oczekują możliwości wyboru takich wyrobów, których produkcja nie przyczynia się do wyniszczania środowiska naturalnego. Przedsiębiorcy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i wymaganiom współczesnego rynku, poszukują sposobów na zademonstrowanie swojej odpowiedzialności społecznej.

Wiarygodne i rozpoznawalne potwierdzenie takiego zaangażowania oferuje między innymi certyfikacja FSC®.
Jednak pomimo coraz większej świadomości społecznej, powszechne opinie na temat FSC® nie zawsze są oparte na sprawdzonych informacjach. W celu ułatwienia przedsiębiorcom podejmowania jak najbardziej świadomych decyzji, poniżej zostały przedstawione odpowiedzi na najpopularniejsze wątpliwości dotyczące certyfikacji FSC.

1. Certyfikacja jest droga

Cena certyfikacji zależy od indywidualnych czynników, takich jak wielkość organizacji i rodzaj prowadzonej działalności, dlatego nie sposób jednoznacznie stwierdzić jakie będą koszty takiego przedsięwzięcia. Nie da się ukryć, że certyfikacja wiąże się z pewnymi wydatkami, jednak w dalszej perspektywie okazuje się, że jest to opłacalna decyzja. Po pierwsze, certyfikat FSC® jest bardzo często wymagany przez wielu kontrahentów i klientów. W porównaniu do potencjalnych strat związanych z utratą ważnego klienta, koszt certyfikacji jest nieznaczny. Ponadto, z doświadczeń certyfikowanych przedsiębiorców wynika, że certyfikacja przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Wynika to z faktu, że niektórzy nabywcy są gotowi zapłacić więcej za materiały i produkty pochodzące ze sprawdzonych źródeł. Wzrastające zainteresowanie konsumentów może w efekcie pozwolić nie tylko na utrzymanie dotychczasowych kontrahentów, ale także na pozyskanie nowych. Warto również zauważyć, że wzrost popularności FSC przyczynia się do zwiększenia konkurencji pośród jednostek certyfikujących, dzięki czemu certyfikacja jest coraz bardziej dostępna i przystępna pod względem kosztów. Wszystkie te czynniki sprawiają, że certyfikacja FSC nie jest przykrym wydatkiem, a raczej korzystną inwestycją.

2. Certyfikacja trwa bardzo długo

Ten aspekt również zależy od konkretnych czynników, dlatego najbardziej dokładne informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio od jednostki certyfikującej. Jeśli firma ma już przygotowany i sprawnie działający system FSC®, od momentu zgłoszenia zainteresowania certyfikacją do samego audytu certyfikującego mija około dwóch tygodni. Sam audyt w siedzibie firmy trwa zwykle tylko jeden dzień. Najwięcej czasu zajmuje weryfikacja dokumentacji – przy tym etapie należy przygotować się na kilka tygodni oczekiwania na rezultaty. W przypadku niewielkich organizacji, których system kontroli pochodzenia produktu nie jest skomplikowany, a w trakcie audytu nie zostały zidentyfikowane żadne większe problemy, czas od audytu do otrzymania certyfikatu będzie krótszy. Jeżeli organizacja pilnie potrzebuje certyfikat, należy zgłosić taką informację do jednostki, która może spróbować przyspieszyć całe postępowanie.

3. Nie ma zapotrzebowania na wyroby FSC®

Zarówno członkowie FSC® jak i certyfikowani przedsiębiorcy zauważają, że zapotrzebowanie na produkty FSC® jest wysokie i ciągle wzrasta. Oszacowano, że w 2015 roku, wartość rynku produktów przyjaznych dla środowiska w Europie będzie wynosić 114 miliardów Euro. Z badań przeprowadzonych przez FSC® w 2014 roku jednoznacznie wynika, że wzrost zapotrzebowania konsumentów na produkty certyfikowane został zauważony przez przedsiębiorców. Dla ponad połowy badanych przedsiębiorców z całego świata, to właśnie zapotrzebowanie rynkowe stanowiło główny powód wdrożenia i utrzymania certyfikatu FSC®. Coraz większą popularnością cieszą się także projekty budowlane, przy których stosuje się głównie certyfikowane materiały. Opinie przedsiębiorców i analityków wyraźnie wskazują na to, że certyfikowane firmy nie powinny obawiać się spadku obrotów i trudności ze sprzedażą materiałów i produktów FSC®.

4. FSC® w żaden sposób nie przyczynia się do ochrony środowiska i społeczności

Zrównoważona gospodarka lasami jest nadrzędnym celem organizacji FSC® i od początku swojej działalności, FSC® osiągnęło już wiele sukcesów na tym polu. W celu uzyskania certyfikatu FSC®, na danym obszarze leśnym muszą być spełnione konkretne wymogi, odnoszące się do sposobu zarządzania lasem. W praktyce, oznacza to, że w lesie certyfikowanym zgodnie ze standardami FSC®, na miejsce wycinanych drzew muszą być sadzone nowe, a zniszczenia powiązane z wycinaniem i transportem drzew są zminimalizowane. FSC® wymaga również dowodów potwierdzających, że gospodarowanie lasami nie szkodzi lokalnym społecznościom. Poprzez wyznaczanie rygorystycznych standardów, FSC® ochrania środowisko, ułatwiając jednocześnie odpowiedzialne wykorzystanie naturalnych zasobów leśnych. Wiarygodność działań FSC® jest potwierdzona przez fakt, że system FSC® jest jedynym systemem certyfikacji lasów i produktów gospodarki leśnej wspieranym przez pro-środowiskowe organizacje rządowe i pozarządowe, takie jak WWF (World Wide Fund for Nature; tłum. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody; dawniej World Wildlife Fund), Greenpeace (niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego) czy Oxfam (organizacja humanitarna, zajmującą się walką z głodem na świecie i pomagająca w krajach rozwijających się).
Dodatkowo, FSC® poprzez działania marketingowe i edukacyjne, przyczynia się do zwiększania świadomości społeczeństwa w kwestii zrównoważonej gospodarki.

5. FSC® jest tylko chwilową modą i certyfikat nie zrobi żadnej różnicy jeśli chodzi o konkurencyjność

FSC® działa na rynku już od ponad dwudziestu lat i obecnie jest w fazie zwiększonej popularności, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Statystyki publikowane przez FSC® wyraźnie wskazują na stały wzrost w ilości certyfikatów. W Polsce przybywa średnio 7 certyfikatów w każdym miesiącu. Obecnie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zmianę tej tendencji. W przypadku certyfikacji całych łańcuchów dostaw obowiązuje swoista zasada: „im więcej firm otrzyma certyfikat, tym więcej będzie go potrzebować”. Wynika to z głównego założenia certyfikacji FSC COC, która wymaga aby wszystkie firmy znajdujące się w łańcuchu dostaw posiadały certyfikat. Z tego powodu, certyfikowani producenci będą wybierać tylko certyfikowanych dostawców, lub zaczną wymagać certyfikatów od swoich obecnych kontrahentów. Dzięki temu, posiadanie certyfikatu może zdecydowanie wpłynąć na konkurencyjność danej organizacji.