certyfikat fsc dla drukarni

FSC jest jednym z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji, stworzonych z myślą o uczestnikach łańcucha dostaw, korzystających z surowca drzewnego. System FSC opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i jest ważny m. in. dla drukarni chcących wspierać zrównoważony rozwój.

System zarządzania FSC stwarza możliwość śledzenia pochodzenia drewna, czy też wyrobów drewnopochodnych, równocześnie pozwalając przedsiębiorstwu pozyskiwać niezbędne zasoby przy jednoczesnym zapewnieniu o legalności ich pochodzenia. Ponadto, certyfikacja systemu FSC daje możliwość wykazania swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, tym samym wzmacniając pozycję firmy, nadając jej przewagę konkurencyjną oraz poprawiając wizerunek.

Wyodrębnione zostały 4 główne typy oświadczeń FSC dla drukarni:

  1. FSC 100% – oznacza, że 100% surowca w produkcie pochodzi z certyfikowanych lasów.
  2. FSC MIX – oznacza, że produkt został wytworzony z drewna FSC oraz drewna pochodzącego z kontrolowanych źródeł bądź recyklingu.
  3. FSC Recycled – oznacza, że surowiec stosowany do wytworzenia gotowego produktu pochodzi z recyklingu.
  4. FSC Controlled Wood – oznacza, że wyrób został wyprodukowany z drewna pochodzącego z kontrolowanych źródeł.


Potrzeba wprowadzania systemu FSC dla drukarni i związane z nią korzyści

Podstawowym warunkiem certyfikacji FSC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec. Certyfikacja surowców z lasów objętych system FSC jest gwarancją, iż las ten jest zarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.

Korzyści wynikające z certyfikacji systemu FSC opierają się w głównej mierze na budowaniu konkurencyjności firmy. System FSC cieszy się obecnie dużą popularnością oraz zainteresowaniem, a co za tym idzie, jest wdrażany przez coraz więcej firm, determinując niejako grę rynkową w powiązanych branżach oraz wyznaczając trendy konkurencyjności. Tym samym firma etykietująca swoje wyroby znakiem FSC zyskuje szansę na rozbudowę rynku zbytu i pozyskanie nowych kontraktów.