Systemy Zarządzania

Jak zintegrować wydajność energetyczną z praktykami zarządzania, czyli certyfikacja ISO 50001

jak zintegrować wydajność energetyczną z praktykami zarządzania

Wraz z gwałtownie rosnącymi kosztami energii oraz realnymi naciskami na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wiele organizacji, jako jeden z ppriorytetów, stawia przed sobą skuteczne zarzadzanie energią. Redukcja zużycia energii prowadzi do mniejszej emisji oraz lepszej dostępności energii przy jednocześnie niższych kosztach eksploatacyjnych.

ISO 50001 jest Międzynarodowym Standardem dla Zarządzania Energią wprowadzonym w czerwcu 2011 r. Zapewnia organizacjom ramy dla integracji wydajności energetycznej z praktykami zarządzania. W standardzie określone zostały wymagania dla organizacji dotyczące ustanowienia polityki energetycznej, wraz z ustanawianiem celów i planu wdrożenia. Standard może być również łatwo zintegrowany z istniejącymi standardami ISO dotyczącymi jakości, środowiska oraz BHP.

Korzyści wynikające z wdrożenia standardu ISO 50001:

  • udoskonalona skuteczność działania i większa produktywność,
  • redukcja kosztów zużycia energii,
  • zwiększenie zaufania interesariuszy,
  • pomoc w spełnianiu krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących energii,
  • wdrożenie najlepszych praktyk zarządzania energią,
  • ułatwienie w bieżącym i przyszłym osiąganiu obowiązkowych celów dotyczących wydajności energetycznej i/ lub wymagań ustawodawstwa nakazującego redukcję emisji gazów cieplarnianych.