czy warto zintegrować systemy zarządzania

BM TRADA realizuje również audyty funkcjonujących w Organizacjach Zintegrowanych Systemów Zarządzania bez względu na to, z ilu systemów są one zbudowane (można zintegrować dwa lub więcej systemy). Proces certyfikacji zintegrowanego systemu realizowany jest przez jak najmniejszą liczbę audytorów po to, by zapewnić odpowiedni poziom kosztów oraz zminimalizować ogólny czas trwania audytu w poszczególnych obszarach Organizacji (przy utrzymaniu wymaganej przez system akredytacji ilości audytoro-dni).

Celem pracy audytora/audytorów jest zrozumienie potrzeb Klienta oraz zapewnienie, że będzie on czerpał jak najwięcej korzyści wynikających z wdrożenia systemów zarządzania.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania może znacznie ograniczyć powielanie regulacji w danym obszarze (w tym dokumentacji), a także zredukować koszty wdrożenia, utrzymania i certyfikacji. Zintegrowany system pozwala także oszczędzić czas i zachęca do stosowania najlepszych praktyk w poszczególnych aspektach będących fundamentem systemów składowych.